Czym jest mapa do celów projektowych i dlaczego jest tak ważna?

Reklama: http://geograf-geodezja.pl

Żaden projekt budowlany nie może się rozpocząć bez geodezyjnej mapy do celów projektowych. Pomoc geodety jest w tym przypadku niezbędna. Wynajmując doświadczoną firmę geodezyjną, aby zajęła się sporządzeniem mapy, mamy pewność, że wszystko odbędzie się zgodnie z wymogami prawnymi i najlepszymi praktykami.

Oto najważniejsze informacje na temat map do celów projektowych.

Jak tworzy się mapy do celów projektowych?

Powstają one na bazie mapy zasadniczej konkretnego terenu. Ich podstawowym zadaniem jest odzwierciedlać jego aktualny stan. Zleceniodawca powinien określić, jaki obszar inwestycji powinien znajdować się na mapie. Tworząc ją, geodeta musi pamiętać o tym, aby ująć na niej wszystkie obiekty sytuacyjne znajdujące się na obszarze opracowania.

Mapa zasadnicza to standardowe opracowanie kartograficzne tworzone na podstawie odpowiednich zbiorów danych – czyli klasyczna mapa konkretnego terenu, będąca bazą pod mapę do celów projektowych. Projektant otrzymuje mapę od geodetów i może na jej podstawie przygotować projekt zagospodarowania danej działki lub terenu. Jest potrzebna w każdym projekcie, w którym wymagane jest pozwolenie na budowę.

Kto może wykonać mapę do celów projektowych? Oczywiście taką mapę wykonuje geodeta posiadający odpowiednie uprawnienia. Zazwyczaj zleca się to firmie geodezyjnej, która zatrudnia pracownika mogącego tworzyć mapy. Warto skorzystać z pomocy specjalistów, gdyż mają oni doświadczenie oraz wiedzę na temat wymagań czy zmian w rozporządzeniach.

Co ważne, mapa do celów projektowych zawiera znacznie więcej informacji, niż tylko granice danej działki lub nieruchomości. Informacje w niej zawarte obejmują między innymi: linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu według ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego, ukształtowanie terenu, linie zabudowy, ulice, drogi, umiejscowienie zieleni wysokiej ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych pomników przyrody, umiejscowienie innych obiektów oraz ich szczegółów istotnych dla projektanta inwestycji.